Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.

 1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.
 2. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prodávajícímu  prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží zákazník přiloží písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku či fakturu). Reklamované zboží musí být zasláno čisté a v kompletném stavu, jinak nebude převzato k reklamaci.
 3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.
 4. Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodtranitelnou. Jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada, tak jak stanový příslušný občanský zákoník.
 5. Když reklamace nemůže být uznána za oprávněnou, bude zákazník písemně nebo telefonicky seznámen s tím, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit. Toto nastává v případě, že zboží:
  • bylo reklamováno po záruční době
  • bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze či danému účelu
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo poškozeno mechanicky či živlem (vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.)
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listě
 6. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.3.2011 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.